כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/16
שאלה 1
מה הוא הרקע למחלוקת של קרח על משה ?
2/16
שאלה 2
מה טוענים קרח ועדתו ?
3/16
שאלה 3
מדוע משה דוחה את מבחן הקטורת לבוקר ?
4/16
שאלה 4
איך משה מנסה להרגיע את קרח ?
5/16
שאלה 5
מה היה העונש של קרח ומשפחתו ?
6/16
שאלה 6
כיצד נענשו מקטירי הקטורת ?
7/16
שאלה 7
מדוע פורצת מגיפה בעם ?
8/16
שאלה 8
כיצד נעצרת המגיפה ?
9/16
שאלה 9
היכן הניחו את המטות של כל השבטים ?
10/16
שאלה 10
מה קרה למטה אהרון ?
11/16
שאלה 11
על מי מוטל לשמור על המשכן ?
12/16
שאלה 12
כמה סוגי מתנות מקבלים הכהנים כשכר על עבודתם ?
13/16
שאלה 13
מאיזה קרבן הכהנים לא לוקחים חלק ?
14/16
שאלה 14
אדם שגזל ורוצה להחזיר, באיזה מקרה עליו לתת את הכסף לכהן ?
15/16
שאלה 15
במה פודים פטר חמור ?
16/16
שאלה 16
איזו תרומה מקבלים הלויים מבני ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
שאלות אביטה
אתפ"ש
ושננתם
פרשה בהבנה
כישורי חיים
כישורי חיים
משה אמת
משה אמת
מצות מעשרות
מצות מעשרות
מטה אהרן
ותפתח הארץ את פיה
הנשיאים מביאים מטות
הכהנים
האדמה פתחה את פיה
האדמה בולעת
האדמה בולעת
קרח מתנגד למשה רבינו
קרח ועדתו
קרח ועדתו נופלים לבור
קרח ועדתו נבלעים
פדיון הבן
פדיון הבן
פדיון הבן לכהן
פדיון הבן לכהן
מתנות כהונה
משיחת אהרון ובניו
משיחת אהרון ובניו
משה מנסה להתפייס
צעירים
בינוני
בוגרים
סיפור הפרשה בקצרה
לראות במעלת חברו
השמח בחלקו
המטה הנבחר
גדול השלום
איך לבחור חברים
סיכום אביטה
מעיין חי 1
מעיין חי 2
מעיין חי 3
לחיות עם הזמן