כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
מסך מלא
CloseApp
משה אמת
משה אמת
מצות מעשרות
מצות מעשרות
מטה אהרן
ותפתח הארץ את פיה
הנשיאים מביאים מטות
הכהנים
האדמה פתחה את פיה
האדמה בולעת
האדמה בולעת
קרח מתנגד למשה רבינו
קרח ועדתו
קרח ועדתו נופלים לבור
קרח ועדתו נבלעים
פדיון הבן
פדיון הבן
פדיון הבן לכהן
פדיון הבן לכהן
מתנות כהונה
משיחת אהרון ובניו
משיחת אהרון ובניו
משה מנסה להתפייס