כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/25
שאלה 1
מה תפקידם של השוטרים שמצוה משה למנות ?
2/25
שאלה 2
מתי מותר לשופט להטות את פסק הדין ?
3/25
שאלה 3
איזה מהמעשים הבאים הוא מותר ?
4/25
שאלה 4
מה ענשו של עובד עבודה זרה ?
5/25
שאלה 5
כמה עדים צריך כדי להרוג אדם שחטא ?
6/25
שאלה 6
מי מכריע במקרה שהדיין המקומי לא יודע מה לפסוק ?
7/25
שאלה 7
מי רשאי למנות מלך לעם ישראל ?
8/25
שאלה 8
מה צריך המלך לכתוב לעצמו ?
9/25
שאלה 9
איזו נחלה יקבלו הלויים והכהנים ?
10/25
שאלה 10
מתי יכולים לעבוד במקדש גם כהנים שאינם במשמרת ?
11/25
שאלה 11
במה אסור ליהודי להתעסק ?
12/25
שאלה 12
מי מעביר לעם את דברי ה' ?
13/25
שאלה 13
כיצד ניתן לדעת אם הנביא אומר אמת ?
14/25
שאלה 14
למי ערי המקלט לא מיועדות ?
15/25
שאלה 15
מהו איסור 'הסגת גבול' ?
16/25
שאלה 16
כמה עדים צריך כדי להוכיח שאדם חטא ?
17/25
שאלה 17
מה ענשו של עד שקר שעדותו יכלה להזיק לנאשם ?
18/25
שאלה 18
מה הסיבה לכך שאין לפחד במלחמה עם האויב ?
19/25
שאלה 19
מי מחזק את החיילים לקראת המלחמה ?
20/25
שאלה 20
איזה מהמצבים הבאים הוא לא סיבה לעזוב את שדה הקרב ?
21/25
שאלה 21
מה הדין כאשר האויבים מוכנים להכנע לפני המלחמה ?
22/25
שאלה 22
מה הדין במידה והאויבים לא נכנעים ?
23/25
שאלה 23
יש שבעה עמים מהם אסור להותיר אף אחד בחיים. מדוע ?
24/25
שאלה 24
על מי מוטלת האחריות לכפר על מותו של אדם שנמצא מת ?
25/25
שאלה 25
איזו חיה על זקני העיר לערוף ליד הנחל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
הכתרת מלך
הכתרת מלך
בל תשחית
בל תשחית
שופטים
שופטים
שופטים ושוטרים
שופטים ושוטרים
שוחד יעוור
שוחד יעוור
עיר מקלט
עיר מקלט
עגלה ערופה
נושאים בפרשה
מלך ישראל
השחתת עץ פרי