כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/18
שאלה 1
מה משה לא מבקש מהמרגלים לבדוק ?
2/18
שאלה 2
מה רואים המרגלים בחברון ?
3/18
שאלה 3
כמה מרגלים החזיקו אשכול ענבים אחד ?
4/18
שאלה 4
מדוע כלב ויהושוע לא לקחו עימם פירות ?
5/18
שאלה 5
מה אומרים המרגלים לעם ?
6/18
שאלה 6
מי משתיק אותם ומנסה להרגיע ?
7/18
שאלה 7
כיצד מגיב העם לדברי המרגלים ?
8/18
שאלה 8
כיצד מגיב העם לדברי ההרגעה של כלב ויהושע ?
9/18
שאלה 9
כיצד משכנע משה את ה' שלא להשמיד את העם ?
10/18
שאלה 10
איזה עונש הושת על העם ?
11/18
שאלה 11
מי הם המעפילים ?
12/18
שאלה 12
מה אומר להם משה ?
13/18
שאלה 13
מי עוצר את המעפילים ?
14/18
שאלה 14
מה מביאים יחד עם קרבנות מבקר או צאן ?
15/18
שאלה 15
איזו מצוה יש לקיים כאשר מכינים בצק ?
16/18
שאלה 16
מה מביא לקרבן אדם שחטא בשוגג ?
17/18
שאלה 17
כיצד נענש האדם שקושש עצים בשבת ?
18/18
שאלה 18
מה מזכירה הציצית ליהודי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
שאלות אביטה
אתפ"ש
ושננתם
כישורי חיים
עונים לתורה
פרשה בהבנה
המרגלים ושלושת הענקים
המרגלים ושלושת הענקים
אשכול ענבים
שני כבשים בני שנה תמימים
ראשית עריסותיכם
קשירת ציצית
צלופחד במשמר
ציצית
על מצות ציצית
על מצות ציצית
משה שולח מרגלים
מקושש העצים
מצוות הציצית
מצוות הפרשת חלה
מצוות הפרשת חלה
מפרישה חלה
מפרישה חלה
מפריש חלה מהעיסה
מברך על הציצית
כלב בקברי האבות
טווים חוטי ציצית
ועשו להם ציצית
הפרשת חלה
הפרשת חלה במאפיה
הענקים
המרגלים
המרגלים עם אשכול
המרגלים סוחבים אשכול
המרגלים מביאים פרות
המרגלים מביאים פרות
צעירים
בינוני
בוגרים
הברכה שבחלה
במה חטאו המרגלים
קברי צדיקים
סיפור הפרשה בקצרה
לזכור ולא לשכוח
מעיין חי 1
מעיין חי 2
לחיות עם הזמן
סיכום אביטה