כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/15
שאלה 1
מהם ימי המילואים ?
2/15
שאלה 2
מה קורה ביום השמיני למילואים ?
3/15
שאלה 3
מה עושה אהרון כשמסיים את עבודת הקרבנות ?
4/15
שאלה 4
מה מבקשים משה ואהרן בתוך המשכן ?
5/15
שאלה 5
מתי עם ישראל משתחווים ומודים לה' ?
6/15
שאלה 6
אילו צדיקים נפטרו ביום השמיני למילואים ?
7/15
שאלה 7
מדוע אסור לאהרן ובניו החיים להתאבל על נדב ואביהוא ?
8/15
שאלה 8
איזה ציווי מוסר ה' לאהרן ?
9/15
שאלה 9
איזה מהסימנים הבאים חייב להיות בבהמה טהורה ?
10/15
שאלה 10
בהמה טהורה מעלה גרה. מה זה אומר ?
11/15
שאלה 11
מהם סימני דגים טהורים ?
12/15
שאלה 12
איזה מהעופות הבאים הוא עוף טהור ?
13/15
שאלה 13
האם יש חגבים שמותרים באכילה ?
14/15
שאלה 14
אדם שנגע בנבלה טמאה - מה עליו לעשות כדי להכנס למקדש ?
15/15
שאלה 15
מדוע עלינו להתרחק מדברים טמאים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
בעלי חיים כשרים
ברכת כהנים
ברכת כהנים
עופות לא כשרים
עופות טהורים
סימני טהרה
סימני הדגים הכשרים
משיחת הכהן בשמן
משיחת הכהן בשמן
חרגול
חיות טהורות
דגים כשרים
צעירים
בינוני
בוגרים
קרוב באמת
סיפור הפרשה בקצרה
טהור מבפנים ומבחוץ
רחמנים וגומלי חסדים