פרשת שקלים   פרשת שקלים היא הראשונה מבין ארבעת הפרשיות הנוספות שתיקנו חז"ל לקרוא בנוסף לפרשת השבוע, בארבע השבתות לאורך חודש אדר עד לחודש לניסן. לאחר קריאת פרשת השבוע, קריאת המפטיר היא מפרשת שקלים. בראשון – קוראים פרשת השבוע, בשני – פרשת החודש, בשלישי – פרשת שקלים.   מחצית השקל בפרשת שקלים ה' מצווה את משה שכל יהודי מבן עשרים שנה ומעלה יתן תרומה של מחצית השקל. המטרה של תרומה זו היא לספור את בני ישראל לאחר המגיפה בעם ישראל בעקבות חטא העגל, ולכפר על אותו מעשה. באמצעות הכסף שהצטבר מתרומה זו קנו את קורבנות הציבור שהקריבו במשכן. ה' הראה למשה מהשמים את המטבע של מחצית השקל עם אש סביבו.   מחצית השקל בימינו כיום נוהגים לתת צדקה זכר למצוות 'מחצית השקל' לפני תפילת מנחה של תענית אסתר. הרב הראשי מפרסם בכל שנה את הסכום המדויק. בשנים האחרונות הוא לערך 26 שקלים לנפש, אך יש לבדוק זאת בכל שנה מחדש. יש הנוהגים לתת גם עבור הילדים מתחת לגיל זה.   כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה. / abita.co.il    
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
מסך מלא
שבת שקלים