כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/4
שאלה 1
איזו מהפעולות הבאות נעשתה כחלק מהכנת הלויים לעבודת המשכן ?
2/4
שאלה 2
מי השתתף בטקס סמיכת והנפת הלויים ?
3/4
שאלה 3
כמה שנים לומדים הלויים את עבודת המשכן ?
4/4
שאלה 4
מאיזה גיל מתחילים הלויים לעבוד בפועל במשכן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד