כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/17
שאלה 1
כמה שמות יש לחג הפסח ?
2/17
שאלה 2
מהי מצוות "והגדת לבנך" ?
3/17
שאלה 3
כיצד נקרא האיסור שיהיה ברשותנו חמץ ?
4/17
שאלה 4
מה אסור בחג הפסח ?
5/17
שאלה 5
מהו חמץ ?
6/17
שאלה 6
תוך כמה זמן המצה חייבת להיות מוכנה ?
7/17
שאלה 7
מה מסמלת המצה ?
8/17
שאלה 8
מתי חייבים לאכול מצה ?
9/17
שאלה 9
מדוע הצום בערב פסח נקרא 'תענית בכורות' ?
10/17
שאלה 10
מתי שורפים את החמץ ?
11/17
שאלה 11
באילו הזדמנויות במהלך החג מדליקים נרות ?
12/17
שאלה 12
כמה פעמים עורכים ליל סדר בחוץ לארץ ?
13/17
שאלה 13
כמה מצות יש לשים בקערת ליל הסדר ?
14/17
שאלה 14
מה אוכלים כדי לזכור את המרירות ואת קושי השיעבוד ?
15/17
שאלה 15
איזה נס התרחש בשביעי של פסח ?
16/17
שאלה 16
מדוע נוהגים לאכול 'סעודת משיח' בשביעי של פסח ?
17/17
שאלה 17
מה יש לבדוק כשקונים חמץ לאחר הפסח ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא
CloseApp
קערת ליל הסדר
קערת ליל הסדר
קערת הסדר
קערה עם מצות
קערה לליל הסדר
פסח, מצה ומרור
פסח מקווקוו
פסח כשר ושמח
מצה
מנדלה פסח
מאפיית מצות
ליל הסדר
לב נקי מחמץ בנים
לב נקי מחמץ בנים
לב נקי מחמץ בנות
לב נקי מחמץ בנות
כולנו מסובין
הקערה
הסדר
ביעור חמץ
אפיקומן
4 כוסות, הגדה ומצות
שריפת חמץ
שולחן ליל הסדר
צעירים
בינוני
בוגרים
עשר המכות
מה זה חמץ
ליל הסדר
ליל הסדר קצר
ברכת האילנות
במאפית המצות
בדיקת חמץ
ארבעת הבנים
ארבע כוסות
אביב הגיע
שבת הגדול
קערת ליל הסדר