כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/9
שאלה 1
מה קרה בחודש ניסן, שבגללו אנו חוגגים את פסח ?
2/9
שאלה 2
מדוע צריך להתכונן וללמוד את הלכות חג הפסח כבר חודש לפני ?
3/9
שאלה 3
מדוע נוהגים לא לאכול מצה 30 יום קודם החג ?
4/9
שאלה 4
מדוע מנקים את הבית לקראת חג הפסח ?
5/9
שאלה 5
מה משמעות המילים 'קמחא דפסחא' ?
6/9
שאלה 6
מהי 'פרשת הנשיאים' אותה אומרים בתחילת חודש ניסן ?
7/9
שאלה 7
איזו ברכה נוהגים לברך במהלך חודש ניסן ?
8/9
שאלה 8
איזה נס אירע בשבת הגדול ?
9/9
שאלה 9
מה נוהגים לקרוא לאחר תפילת מנחה של שבת הגדול ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
ראש חודש ניסן
נוסח ברכת האילנות
ברכת האילנות
בניסן עתידין להיגאל
שבת הגדול
אביב הגיע
ברכת האילנות