כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מדוע פורצת מגפה בעם כשחנו בשיטים ?
2/7
שאלה 2
מה מצוה משה ?
3/7
שאלה 3
מי היה זמרי, שחטא מול כל העם ?
4/7
שאלה 4
מי מעניש את זמרי ?
5/7
שאלה 5
כמה אנשים נהרגו במגפה בסך הכל ?
6/7
שאלה 6
איזה שכר קבל פנחס על שהעניש את זמרי ועצר את המגפה ?
7/7
שאלה 7
את מי מצוה ה' לשנוא ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד