כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
כיצד מגיב העם לדברי המרגלים ?
2/7
שאלה 2
כיצד מגיב העם לדברי ההרגעה של כלב ויהושע ?
3/7
שאלה 3
כיצד משכנע משה את ה' שלא להשמיד את העם ?
4/7
שאלה 4
איזה עונש הושת על העם ?
5/7
שאלה 5
מי הם המעפילים ?
6/7
שאלה 6
מה אומר להם משה ?
7/7
שאלה 7
מי עוצר את המעפילים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד