כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/19
שאלה 1
לפי איזה תאריך סופרים את הגיל של הפירות ?
2/19
שאלה 2
מה היא חניטה ?
3/19
שאלה 3
לאיזו שנה שייכים הפירות שחנטו לפני טו בשבט ?
4/19
שאלה 4
במשך כמה שנים פירות העץ נקראים 'ערלה' ?
5/19
שאלה 5
מה אסור לעשות עם פירות 'ערלה' ?
6/19
שאלה 6
היכן מותר לאכול את הפירות בשנה הרביעית ?
7/19
שאלה 7
באיזו שנה מותר לאכול את הפרות בכל מקום ?
8/19
שאלה 8
מהי תרומה גדולה ?
9/19
שאלה 9
כמה מתוך התבואה צריך לתת ללוי ?
10/19
שאלה 10
באילו שנים נותנים מעשר לעניים ?
11/19
שאלה 11
מה עושים עם המעשר השני בשאר השנים ?
12/19
שאלה 12
מהם הביכורים ?
13/19
שאלה 13
מתי ניתן להביא ביכורים לבית המקדש ?
14/19
שאלה 14
מי מקבל את פירות הביכורים ?
15/19
שאלה 15
איזה מהפירות הוא חלק משבעת המינים ?
16/19
שאלה 16
אם אני רוצה לאכול תפוח ותמר, על איזה מביניהם אברך ראשון ?
17/19
שאלה 17
מה מברכים על פרי חדש שעדיין לא אכלתי השנה ?
18/19
שאלה 18
על איזה מבין פירות שבעת המינים אברך ראשון ?
19/19
שאלה 19
איזו ברכה אברך אחרי אכילת פרי משבעת המינים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp
ביכורים
הבאת ביכורים
מצות מעשר
שותלים עץ
בינוני
בוגרים