כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/3
שאלה 1
מה נוהגים לאכול בט"ו בשבט ?
2/3
שאלה 2
מה נוהגים לשתות במהלך סדר ט"ו בשבט ?
3/3
שאלה 3
מה שונה בתפילה בט"ו בשבט מימים אחרים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד