כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
מה אנחנו מציינים בט"ו בשבט ?
2/4
שאלה 2
מה מסמל ט"ו בשבט ?
3/4
שאלה 3
מה המקור לכך שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ?
4/4
שאלה 4
מדוע ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילנות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
בינוני
בוגרים