כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
מה אנחנו יכולים ללמוד מכך שהעץ תמיד ממשיך לצמוח ?
2/4
שאלה 2
איזה חלק בעץ מסמל את האמונה ?
3/4
שאלה 3
מה מסמלים הפירות של העץ ?
4/4
שאלה 4
על מה צריך להקפיד כדי שהעץ יגדל כראוי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד