כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/3
שאלה 1
מהם הביכורים ?
2/3
שאלה 2
מתי ניתן להביא ביכורים לבית המקדש ?
3/3
שאלה 3
מי מקבל את פירות הביכורים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד