כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
איזה מהפירות הוא חלק משבעת המינים ?
2/5
שאלה 2
אם אני רוצה לאכול תפוח ותמר, על איזה מביניהם אברך ראשון ?
3/5
שאלה 3
מה מברכים על פרי חדש שעדיין לא אכלתי השנה ?
4/5
שאלה 4
על איזה מבין פירות שבעת המינים אברך ראשון ?
5/5
שאלה 5
איזו ברכה אברך אחרי אכילת פרי משבעת המינים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד