כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
מה אנחנו מציינים בט"ו בשבט ?
2/11
שאלה 2
מה מסמל ט"ו בשבט ?
3/11
שאלה 3
מה המקור לכך שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ?
4/11
שאלה 4
מדוע ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילנות ?
5/11
שאלה 5
מה אנחנו יכולים ללמוד מכך שהעץ תמיד ממשיך לצמוח ?
6/11
שאלה 6
איזה חלק בעץ מסמל את האמונה ?
7/11
שאלה 7
מה מסמלים הפירות של העץ ?
8/11
שאלה 8
על מה צריך להקפיד כדי שהעץ יגדל כראוי ?
9/11
שאלה 9
מה נוהגים לאכול בט"ו בשבט ?
10/11
שאלה 10
מה נוהגים לשתות במהלך סדר ט"ו בשבט ?
11/11
שאלה 11
מה שונה בתפילה בט"ו בשבט מימים אחרים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp
פרות שבעת המינים
פרות ההדר
פרות ארץ ישראל
פרות 7 המינים
פירות
פרדס
פירות שונים
פירות קיץ
ענפים
עץ פרי
עץ תפוחים
עצי פרי
עצים ופירות
פירות ארץ ישראל
פירות גדולים
פירות הדר
עוגת תפוחים
סלסלת פירות
עבודה בפרדס
סלסילת שבעת המינים
סלסילה של פירות
סדר טו בשבט
מקווקו
מצות מעשר
חנות פירות
טו בשבט שמח
טרקטור
כי האדם עץ השדה
מבנה העץ
מיץ פרות הדר
מלאים מצוות כרימון
מנדלה
הבאת ביכורים
גידול עץ
ברכת האילנות
ברכות הנהנין
ביכורים
ארץ חיטה ושעורה
אכילת פירות וירקות
איש תחת גפנו ותחת תאנתו
רימון
שבעת המינים
שותלים עץ
שישה בשקיק
שתיל ועץ
7 המינים
אוכלים פירות
אילן במה אברכך
קוטפים פירות
פרות
צעירים
בינוני
בוגרים