כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/11
שאלה 1
מה אנחנו מציינים בט"ו בשבט ?
2/11
שאלה 2
מה מסמל ט"ו בשבט ?
3/11
שאלה 3
מה המקור לכך שט"ו בשבט הוא ראש השנה לאילנות ?
4/11
שאלה 4
מדוע ט"ו בשבט נקבע כראש השנה לאילנות ?
5/11
שאלה 5
מה אנחנו יכולים ללמוד מכך שהעץ תמיד ממשיך לצמוח ?
6/11
שאלה 6
איזה חלק בעץ מסמל את האמונה ?
7/11
שאלה 7
מה מסמלים הפירות של העץ ?
8/11
שאלה 8
על מה צריך להקפיד כדי שהעץ יגדל כראוי ?
9/11
שאלה 9
מה נוהגים לאכול בט"ו בשבט ?
10/11
שאלה 10
מה נוהגים לשתות במהלך סדר ט"ו בשבט ?
11/11
שאלה 11
מה שונה בתפילה בט"ו בשבט מימים אחרים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
CloseApp
פרות שבעת המינים
פרות ההדר
פרות ארץ ישראל
פרות 7 המינים
פרדס
פירות
פירות שונים
פירות קיץ
ענפים
עץ פרי
עץ תפוחים
עצי פרי
עצים ופירות
פירות ארץ ישראל
פירות גדולים
פירות הדר
עוגת תפוחים
עבודה בפרדס
סלסלת פירות
סלסילת שבעת המינים
סלסילה של פירות
סדר טו בשבט
מקווקו
מצות מעשר
מנדלה
מלאים מצוות כרימון
מיץ פרות הדר
מבנה העץ
כי האדם עץ השדה
טרקטור
טו בשבט שמח
חנות פירות
הבאת ביכורים
גידול עץ
ברכת האילנות
ברכות הנהנין
אוכלים פירות
אילן במה אברכך
איש תחת גפנו ותחת תאנתו
אכילת פירות וירקות
ארץ חיטה ושעורה
ביכורים
7 המינים
שתיל ועץ
שישה בשקיק
שותלים עץ
שבעת המינים
רימון
קוטפים פירות
פרות
בינוני
בוגרים