כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
על אילו עברות יום כיפור לא מכפר ?
2/3
שאלה 2
מה צריך לעשות כדי לכפר על עבירות שבין אדם לחברו ?
3/3
שאלה 3
מה עלינו לעשות כאשר מבקשים מאיתנו סליחה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד