כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מה המצווה הכי חשובה ביום כיפור ?
2/5
שאלה 2
מי חייב לצום?
3/5
שאלה 3
מה עושה מי שמסוכן לו לצום והוא עלול להיות בסכנת חיים ?
4/5
שאלה 4
איך נוטלים ידיים ביום כיפור ?
5/5
שאלה 5
אילו נעליים מותר לנעול ביום כיפור ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד