כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מה צריך לעשות לפני הדלקת הנרות ?
2/3
שאלה 2
איזה נר נוסף יש להדליק ?
3/3
שאלה 3
אילו ברכות מברכים לפני הדלקת הנרות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד