כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
מהו היום הקדוש ביותר בשנה ?
2/3
שאלה 2
מדוע יום כיפור נקרא גם 'יום החתימה' ?
3/3
שאלה 3
מתי נכתב גזר הדין שעליו יחתום ה' ביום כיפור ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד