כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
מסך מלא
CloseApp
1/32
שאלה 1
מתי חלים עשרת ימי תשובה ?
2/32
שאלה 2
מה המטרה של עשרת ימי תשובה ?
3/32
שאלה 3
מה קורה כשיהודי חוזר בתשובה ?
4/32
שאלה 4
מה השלב הראשון בחזרה בתשובה ?
5/32
שאלה 5
מה קורה כשיהודי חוזר בתשובה ?
6/32
שאלה 6
מה השלב הראשון בחזרה בתשובה ?
7/32
שאלה 7
מהו היום הקדוש ביותר בשנה ?
8/32
שאלה 8
מדוע יום כיפור נקרא גם 'יום החתימה' ?
9/32
שאלה 9
מתי נכתב גזר הדין שעליו יחתום ה' ביום כיפור ?
10/32
שאלה 10
מה המצווה הכי חשובה ביום כיפור ?
11/32
שאלה 11
מי חייב לצום?
12/32
שאלה 12
מה עושה מי שמסוכן לו לצום והוא עלול להיות בסכנת חיים ?
13/32
שאלה 13
איך נוטלים ידיים ביום כיפור ?
14/32
שאלה 14
אילו נעליים מותר לנעול ביום כיפור ?
15/32
שאלה 15
במה נהוג להרבות בערב יום הכיפורים ?
16/32
שאלה 16
כיצד נקראת הסעודה שאוכלים לפני תחילת הצום ?
17/32
שאלה 17
מתי אוכלים סעודה מפסקת ?
18/32
שאלה 18
מדוע לובשים בגדים לבנים ביום כיפור ?
19/32
שאלה 19
איזה מנהג אפשר להשלים בערב יום כיפור ?
20/32
שאלה 20
מדוע מרבים בצדקה בערב יום כיפור ?
21/32
שאלה 21
על אילו עברות יום כיפור לא מכפר ?
22/32
שאלה 22
מה צריך לעשות כדי לכפר על עבירות שבין אדם לחברו ?
23/32
שאלה 23
מה עלינו לעשות כאשר מבקשים מאיתנו סליחה ?
24/32
שאלה 24
מה צריך לעשות לפני הדלקת הנרות ?
25/32
שאלה 25
איזה נר נוסף יש להדליק ?
26/32
שאלה 26
אילו ברכות מברכים לפני הדלקת הנרות ?
27/32
שאלה 27
מתי אפשר להתחיל להתכונן לסעודה של צאת הצום ?
28/32
שאלה 28
מה עושים בצאת הצום, לפני ההבדלה ?
29/32
שאלה 29
כיצד מדליקים את נר ההבדלה ?
30/32
שאלה 30
איזו מצוה מקיימים לאחר ההבדלה ?
31/32
שאלה 31
מה מסמלת הסעודה החגיגית בסיום הצום ?
32/32
שאלה 32
כיצד אנחנו מראים לה' שאנחנו מזדרזים לקיים עוד מצוות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד