כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
מתי אפשר להתחיל להתכונן לסעודה של צאת הצום ?
2/6
שאלה 2
מה עושים בצאת הצום, לפני ההבדלה ?
3/6
שאלה 3
כיצד מדליקים את נר ההבדלה ?
4/6
שאלה 4
איזו מצוה מקיימים לאחר ההבדלה ?
5/6
שאלה 5
מה מסמלת הסעודה החגיגית בסיום הצום ?
6/6
שאלה 6
כיצד אנחנו מראים לה' שאנחנו מזדרזים לקיים עוד מצוות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד