כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
כמה מלקות מותר לתת לחוטא ?
2/3
שאלה 2
מה אסור לעשות כאשר נותנים לשור לדוש את האדמה ?
3/3
שאלה 3
שני ציווים בקשר לעמלק :
התרגול הסתיים
כל הכבוד