כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
מי מגיע יחד עם יתרו אל המדבר?
2/5
שאלה 2
ממה מתפעל יתרו?
3/5
שאלה 3
מה טוען יתרו כשרואה את משה שופט את ישראל?
4/5
שאלה 4
מה מציע יתרו למשה?
5/5
שאלה 5
משה מקבל את ההצעה. מתי בכל זאת הוא השופט?
התרגול הסתיים
כל הכבוד