כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
מסך מלא
מכוסים בחול ולומדים
לומדים תורה בחול
חלאקה במירון
חלאקה במירון
חרובים ומעיין
חרובים ומעיין
חץ וקשת
לומדים במערה
נחל במערה
מתחבאים במערה
עושים חלאקה
ציון רשבי
קבר רשבי ניקוד
רבי שמעון ובנו לומדים תורה
חלאקה אצל רשבי
שמחה במרון
צעירים
בינוני
בוגרים