כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
חלאקה אצל רשבי
ואהבת לרעך כמוך
המן במדורה
בדרך למתן תורה
בדרך למתן תורה
שמחה במרון
שלטים לתהלוכה
רוקדים סביב המדורה
רבי שמעון ובנו לומדים תורה
קבר רשבי ניקוד
ציון רשבי
עושים חלאקה
סמלים לג בעומר
נחל במערה
מתחבאים במערה
מסיבת חלאקה בחדר
מסביב למדורה
מנהגי לג בעומר
מנהגי החג
מכינים מדורה
מכוסים בחול ולומדים
מדורת מדבקות
מדורת לג בעומר
מדורות
מדורה
לימוד סביב המדורה
לומדים תורה בחול
לומדים במערה
לג מנוקד
לג בעומר
לג בעומר ומנהגים
לג בעומר בנים
לג בעומר בנים
לג בעומר בנות
לג בעומר בנות
ילדי חלאקה מברכים על ציצית
ילד חלאקה אומר תורה ציווה
חרובים ומעיין
חרובים ומעיין
חץ וקשת
חלאקה
חלאקה במירון
חלאקה במירון
צעירים
בינוני
בוגרים