פקודי הקשר בין סיום חומש שמות להתחלת ויקרא   הקדמה פרשת פקודי מסתיימת בתיאור הקמת המשכן והשראת השכינה במשכן: "וַיְכַס הֶעָנָן אֶת אֹהֶל מוֹעֵד וּכְבוֹד יְהוָה מָלֵא אֶת הַמִּשְׁכָּן" (מ,לד) לאחר מכן עוברת התורה לתיאור תפקיד הענן במסעות בני ישראל ובכך מסתיים חומש שמות: "וּבְהֵעָלוֹת הֶעָנָן מֵעַל הַמִּשְׁכָּן יִסְעוּ בְּנֵי יִשְׂרָאֵל בְּכֹל מַסְעֵיהֶם" (מ,לו)   לאחר מכן נפתח חומש ויקרא בקריאה של ה' למשה להיכנס לאוהל מועד – "וַיִּקְרָא אֶל מֹשֶׁה". קריאה זו מהווה המשך לתיאור המצב שמשה לא יכול היה להיכנס לאוהל מועד לאחר הקמת המשכן: " וְלֹא יָכֹל מֹשֶׁה לָבוֹא אֶל אֹהֶל מוֹעֵד כִּי שָׁכַן עָלָיו הֶעָנָן..." יוצא מכך שהתורה מפסיקה את רצף הדברים בתיאור תפקיד הענן במסעות.   השאלה המרכזית מה הקשר בין תיאור היציאה למסעות לבין הקמת המשכן והשראת השכינה ?   נקודת הביאור בספר שמות ישנם שני דברים הנראים סותרים לכאורה: 'מניין' ו'גאולה'.   שני עניינים אלו חוזרים על עצמם בפרשות הפותחות ומסיימות את החומש וכן בתוך הפרשיות עצמן:   המטרה של הבאת שני ההפכים ביחד היא – איחוד בין 'בלי גבול' ל'גבול'. מציאות ההפכים הללו מתרחשת אף בתוך הגבול, ובתוך הבלי גבול.   יסוד זה נובע מעצם הכוונה העליונה בבריאת העולם אשר יש בה 2 עניינים:       תהליך זה מתרחש בעיקרו בחומש שמות:
  1. תחילת החומש – הכוונה הפנימית, שבני ישראל הם מאוחדים עם עצמותו יתברך.
(המניין נועד להראות את חיבתן של בני ישראל אצל הקב"ה)
  1. סוף החומש – הביצוע בפועל, על ידי עשיית משכן לה' יתברך מדברים גשמיים.
  הביאור האדמו"ר הזקן מבאר שהמסעות במדבר רומזים לבירור וזיכוך "מדבר העמים" במשך תקופת הגלות. "ובעלות הענן" – כאשר מסתלקת השכינה, ישראל 'מבררים' ומגלים את האלוקות בעולם. לכן ההמשך הוא תיאור עבודת הקורבנות אשר מטרתם - 'לברר' ולהעלות את הבהמה הגשמית ולהפוך אותה לקדושה. בצורה זו מובן כיצד סדר הדברים בפרשת פקודי והתחלת ויקרא הינם תהליך אחד רצוף אשר מטרתו היא עשיית דירה לה' יתברך בעולם תוך בירור וזיכוך הגשמיות ככלי להשראת השכינה.   ההוראה לחיים המסעות בגלות אינם פשוטים וגילוי השכינה חסר, אך דווקא על ידי העבודה בזמן זה – מתגלה שורשם של ישראל כפי שהם מאוחדים עם עצמותו יתברך. לכן עלינו להבין שעל אף חושך הגלות הכללי ומצבנו הפרטי, על ידי כך שיהודי מבצע את שליחות ה' בכל המסעות שלו בחייו הוא מקבל שפע רב מלמעלה להמשך המסעות, עד לשפע שיתגלה בחניה הסופית בגאולה האמיתית והשלימה.   ליקוטי שיחות, חלק ט"ז, פקודי ג'.
כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.