כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
על כמה מדינות מלך אחשוורוש ?
2/3
שאלה 2
מדוע קורא אחשוורוש למלכה ושתי בעת המשתה ?
3/3
שאלה 3
מדוע אחשוורוש מחליט להרוג את ושתי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד