כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
איזה תפקיד מקבל המן?
2/6
שאלה 2
מה מסרב מרדכי לעשות?
3/6
שאלה 3
כיצד מגיב המן על סירובו של מרדכי להשתחוות לו?
4/6
שאלה 4
למה המן חשב שחודש אדר טוב לביצוע הנקמה?
5/6
שאלה 5
לשם מה נותן המלך להמן את טבעת החותם שלו?
6/6
שאלה 6
לאיזה תאריך קובע המן את יום ביצוע הגזירה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד