כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
איזה תפקיד מקבל המן ?
2/6
שאלה 2
מה מסרב מרדכי לעשות ?
3/6
שאלה 3
איך מגיב המן כשמרדכי לא מוכן להשתחוות לו ?
4/6
שאלה 4
למה המן חשב שחודש אדר טוב לתוכנית שלו ?
5/6
שאלה 5
בשביל מה נותן המלך להמן את טבעת החותם שלו ?
6/6
שאלה 6
לאיזה תאריך קובע המן את יום ביצוע הגזירה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד