כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מדוע מבקש המלך את 'ספר הזכרונות'?
2/7
שאלה 2
מה מקריאים למלך מתוך ספר הזכרונות?
3/7
שאלה 3
מה מתברר למלך תוך כדי הקריאה?
4/7
שאלה 4
מדוע הגיע המן באותו הלילה אל הארמון?
5/7
שאלה 5
המלך מבקש עצה איך לכבד אדם שהוא מעריך. מה מציע המן?
6/7
שאלה 6
מה מצוה המלך על המן?
7/7
שאלה 7
מה מגיבה זרש על ההשפלה שעבר המן?
התרגול הסתיים
כל הכבוד