כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
כמה מאויבי היהודים נהרגו בשושן בי"ג באדר ?
2/6
שאלה 2
מה מבקשת אסתר, לאחר שהמלך שומע מה עשו היהודים בי"ג באדר ?
3/6
שאלה 3
כמה מאויבי היהודים נהרגו בשאר הממלכה ?
4/6
שאלה 4
מה מבין המעשים הבאים לא נכלל בארבע מצוות פורים ?
5/6
שאלה 5
על שם מה נקרא החג 'פורים' ?
6/6
שאלה 6
מדוע סיפור פורים כתוב בתנ"ך ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד