כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/6
שאלה 1
כמה מאויבי היהודים נהרגו בשושן בי"ג באדר?
2/6
שאלה 2
מה מבקשת אסתר מהמלך?
3/6
שאלה 3
כמה מאויבי היהודים נהרגו בשאר הממלכה?
4/6
שאלה 4
מה מבין המעשים הבאים לא נכלל בארבע מצוות פורים?
5/6
שאלה 5
על שם מה נקרא החג 'פורים'?
6/6
שאלה 6
מדוע סיפור פורים נכנס לתוך התנך?
התרגול הסתיים
כל הכבוד