כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/1
שאלה 1
כיצד מסתיימת מגילת אסתר?
התרגול הסתיים
כל הכבוד