כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/7
שאלה 1
מה עושה מרדכי כששומע על הגזירה ?
2/7
שאלה 2
את מי אוסף מרדכי לתפילה ?
3/7
שאלה 3
מדוע אסתר שולחת את התך אל מדרכי ?
4/7
שאלה 4
מה מצווה מרדכי על אסתר ?
5/7
שאלה 5
ממה חוששת אסתר ?
6/7
שאלה 6
מה עונה מרדכי, כשאסתר אומרת שהיא מפחדת ללכת אל המלך ?
7/7
שאלה 7
מה מבקשת אסתר ממרדכי ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
סיפור המגילה א
סיפור המגילה ב
מצות מקרא מגילה
מקרא מגילה