כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/4
שאלה 1
כיצד מקבל המלך את אסתר ?
2/4
שאלה 2
מה מבקשת אסתר מהמלך באותה ההזדמנות ?
3/4
שאלה 3
מה מבקשת אסתר במהלך המשתה ?
4/4
שאלה 4
בדרך חזור מהמשתה המן רואה את מרדכי וכועס. מה זרש מציעה לו ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד