כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/7
שאלה 1
מדוע מבקש המלך את 'ספר הזכרונות' ?
2/7
שאלה 2
מה מקריאים למלך מתוך ספר הזכרונות ?
3/7
שאלה 3
מה המלך מבין תוך כדי הקריאה בספר הזכרונות ?
4/7
שאלה 4
מדוע הגיע המן באותו הלילה אל הארמון ?
5/7
שאלה 5
המלך מבקש עצה איך לכבד אדם שהוא מעריך. מה מציע המן ?
6/7
שאלה 6
מה מצוה המלך על המן ?
7/7
שאלה 7
מה אומרת זרש על ההשפלה שעבר המן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד