כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מה קרה כאשר נפטרה מרים בקדש ?
2/7
שאלה 2
מה טוען העם כלפי משה ?
3/7
שאלה 3
מה מצוה ה' את משה ?
4/7
שאלה 4
מדוע משה מכה את הסלע במקום לדבר ?
5/7
שאלה 5
כיצד נענשו משה ואהרן על כך שהיכו את הסלע ?
6/7
שאלה 6
מדוע עם ישראל עוקפים את ארץ אדום ?
7/7
שאלה 7
היכן נפטר ונקבר אהרן הכהן ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד