כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
לשם מה מצוה ה' את משה לעלות אל הר העברים ?
2/3
שאלה 2
מה מבקש משה מה' ?
3/3
שאלה 3
את מי מצוה ה' למנות למנהיג אחרי משה ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד