כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
על מה מתלוננים העם ברפידים
2/7
שאלה 2
מה מצוה ה' את משה?
3/7
שאלה 3
מי מגיע להילחם עם העם ברפידים?
4/7
שאלה 4
מי מנהל את המלחמה?
5/7
שאלה 5
מה קורה כשמשה מרים את ידיו כלפי מעלה?
6/7
שאלה 6
מה עושה משה לאחר הניצחון במלחמה?
7/7
שאלה 7
מה מצוה ה' ממשה לכתוב?
התרגול הסתיים
כל הכבוד