כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
בן כמה היה אהרן הכהן כשנפטר ?
2/3
שאלה 2
מה היה היעד של המסע האחרון לפני הכניסה לארץ ?
3/3
שאלה 3
שני ציוויים שעל עם ישראל למלא בכניסתם לארץ :
התרגול הסתיים
כל הכבוד