כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מתי מגיעים עם ישראל להר סיני?
2/7
שאלה 2
מה מבקש ה' ממשה לשאול את העם?
3/7
שאלה 3
מה עונים עם ישראל?
4/7
שאלה 4
למה התורה לא ניתנה לעם אחר?
5/7
שאלה 5
מה אסור לעשות בשלושת ימי ההכנה למתן תורה?
6/7
שאלה 6
מתי התרחש מעמד מתן תורה?
7/7
שאלה 7
איזה נס התרחש במתן תורה?
התרגול הסתיים
כל הכבוד