כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/5
שאלה 1
איזו מצוה יש לקיים כאשר בונים בית חדש ?
2/5
שאלה 2
מה הדין אם אדם זרע כלאים - זרעי דגן בשטח הכרם ?
3/5
שאלה 3
על מה צריך להקפיד כאשר מחברים חיות למחרשה ?
4/5
שאלה 4
מהו שעטנז ?
5/5
שאלה 5
מה יש לשים בבגד בעל ארבע פינות ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד