כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/7
שאלה 1
מאיזה גיל נספרו הלויים ?
2/7
שאלה 2
כיצד ספר משה את הלויים ?
3/7
שאלה 3
מה מהשמות הבאים הוא לא אחד ממשפחות הלויים ?
4/7
שאלה 4
איזו מבין משפחות הלויים נשאה את כלי המשכן ?
5/7
שאלה 5
מדוע 300 לויים לא נמנים בסכום הכולל של שבט לוי ?
6/7
שאלה 6
לכמה בכורות לא היה לוי מחליף ?
7/7
שאלה 7
מה עשו הבכורות שלא היה להם לוי מחליף ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד