כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/8
שאלה 1
מהי מצוות 'לקט' ?
2/8
שאלה 2
מדוע צריך להימנע מלהישבע בשם ה' ?
3/8
שאלה 3
את מי אסור לקלל ?
4/8
שאלה 4
מה משמעות האיסור 'לא תעמוד על דם רעך' ?
5/8
שאלה 5
מה צריך לעשות כשרואים חבר עובר עבירה ?
6/8
שאלה 6
מהי מצוות 'אהבת ישראל' ?
7/8
שאלה 7
כיצד יש לכבד תלמיד חכם ואדם זקן ?
8/8
שאלה 8
על איזה יהודי יש ציווי מיוחד לאהוב אותו כמו כל יהודי אחר ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד