כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/10
שאלה 1
מדוע עם ישראל מתלוננים משה במרה?
2/10
שאלה 2
מה ה' אומר למשה לעשות?
3/10
שאלה 3
מה קורה כשמשה עושה זאת?
4/10
שאלה 4
מה מוצאים עם ישראל בחניה הבאה - אילים?
5/10
שאלה 5
כשנגמר לעם ישראל האוכל שהוציאו ממצרים, מה הם עושים?
6/10
שאלה 6
איך דאג להם ה' לאוכל באותו הערב?
7/10
שאלה 7
איזה אוכל קיבלו עם ישראל כל יום, מהבוקר למחרת?
8/10
שאלה 8
כמה מן היה מותר לאסוף בכל פעם?
9/10
שאלה 9
כמה מן היו צריכים לאסוף ביום שישי?
10/10
שאלה 10
לשם מה ה' מצוה לשים מעט מן בצנצנת?
התרגול הסתיים
כל הכבוד