כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
1/5
שאלה 1
מהו היסוד הבסיסי ביותר באמונה היהודית?
2/5
שאלה 2
בתורה כתוב יד ה', עיני ה' - האם לקב"ה יש גוף ?
3/5
שאלה 3
מה ביקש משה רבינו לדעת ?
4/5
שאלה 4
מה אנחנו מבינים מכך שלקב"ה אין גוף ?
5/5
שאלה 5
על איזו מצוה עובר מי שחושב שיש עוד אלוקים ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד
מסך מלא