כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/3
שאלה 1
כמה בנים היו לאהרן ?
2/3
שאלה 2
מה תפקיד הכהנים במשכן ?
3/3
שאלה 3
מדוע נבחרו הלויים לעבוד במשכן במקום בכורי ישראל ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד