כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מהי מצות 'עזוב תעזוב'?
2/8
שאלה 2
באיזה מקרה מותר לזכות במשפט אדם שבאמת אשם?
3/8
שאלה 3
מדוע אסור לקבל שוחד?
4/8
שאלה 4
מהי שנת השמיטה?
5/8
שאלה 5
איזה מהחגים הבאים אינו אחד משלושת הרגלים?
6/8
שאלה 6
מה צריך לעשות בשלושת הרגלים?
7/8
שאלה 7
מה משמעות הפסוק "לא תבשל גדי בחלב אמו"?
8/8
שאלה 8
מה מצווים ישראל לעשות לאחר שייכנסו לארץ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד