כל הזכויות שמורות ל-'אביטה'. אין להעתיק, לערוך, לחתוך, לתרגם, או לאחסן במאגר מידע דף זה.
קראו את המצגת וענו על השאלות הבאות
1/8
שאלה 1
מה תפקידם של השוטרים שמצוה משה למנות ?
2/8
שאלה 2
מתי מותר לשופט להטות את פסק הדין ?
3/8
שאלה 3
איזה מהמעשים הבאים הוא מותר ?
4/8
שאלה 4
מה ענשו של עובד עבודה זרה ?
5/8
שאלה 5
כמה עדים צריך כדי להרוג אדם שחטא ?
6/8
שאלה 6
מי מכריע במקרה שהדיין המקומי לא יודע מה לפסוק ?
7/8
שאלה 7
מי רשאי למנות מלך לעם ישראל ?
8/8
שאלה 8
מה צריך המלך לכתוב לעצמו ?
התרגול הסתיים
כל הכבוד